Oorlog

Drie oorlogsmaniakken, vele oorlogen, politieke leugens en klinkende dollars


Geloof het of niet maar het gebeurt nu steeds meer dat gekozen politieke onnozelaars zich voor het karretje van de oorlogsindustrie laten spannen.

Inleiding

Ontwapening van de nietsvermoedende burger en intensieve bewapeningen van sta­ten staan centraal. Bevoegdheden van politie en leger worden uitgebreid terwijl hun bewapening wordt gemoderniseerd. In feite zien we wat er overblijft in verscheidene landen. Ongewapende arbeiders, een klein aantal rijken mede een leger – en politie ­ macht met uitgebreide bevoegdheden en tot de tanden bewapend. Tegenwoordige le­gers worden niet meer gevormd door dienstplichtige militairen maar door ‘professione­le’ soldaten, met weinig vooropleiding die verder geen vragen stellen. Afschaffing van dienstplicht zorgt idem voor weinig wapenkennis bij de doorsnee burger van tegenwoordig. De hedendaagse burger wordt min of meer overgeleverd aan de staat en wordt afhankelijker van staatsbescherming. Een grote vraag voor de staat is echter hoeveel wapens er buiten een regulier circuit werkelijk in omloop zijn. Door aanscher­ping van de wapenwet is geen controle meer mogelijk en daar hebben ze zelf aan mee­ gewerkt. Verbieden is synoniem voor verlies van controle en verbanning naar een illegaal circuit. Alles wat er in de wereld gebeurt, is opgezet spel. Niemand weet er het fij­ne van en iedereen weet dat het zo is. Raar. Zelf heb ik jaren gezocht naar waarschijn­lijke verklaringen. Complottheorieën zijn zo oud als Methusalem. Door een beetje le­zen, naslagwerken doornemen en gebruik makend van mijn gezond boerenverstand ben ik er achter gekomen op wat voor manier Amerika uiteindelijk in de eerste en tweede wereldoorlog zijn betrokken geraakt. Schrik niet. Een door iedereen, als held vereerde Churchill, is hiervoor verantwoordelijk, in samenwerking met de toenmalige Amerikaanse president Woodrow Wilson.

Lees hier verder: http://www.stopdebankiers.nl/drie-oorlogsmaniakken-vele-oorlogen-politieke-leugens-en-klinkende-dollars/

 

Advertenties

Waarom Amerika en Rusland ‘plotseling’ doodsvijanden zijn?


Omdat er veel informatie wordt achtergehouden is niet iedereen op de hoogte over het geen er werkelijk speelt in de wereld. Iedereen die naar de massamedia luistert en kijkt blijft maar achter Amerika, NAVO en EU aanlopen maar daar moet weldegelijk een waarschuwing voor worden gegeven.

Image

In Kuala Lumpur is er een Internationaal Hof bij elkaar geweest om eens over oorlogsmisdaden en oorlogsmisdadigers te spreken. Dat gebeurde al in 2012 en vanaf dat moment is de situatie tussen Amerika en Rusland serieus slechter geworden.

Het Internationale Hof is bijeen geroepen nadat het Internationale Gerechtshof in Den Haag haar werkelijke missie, is alle oorlogsmisdaden begaan door Amerika, Frankrijk, Engeland en Nederland in voormalig Joegoslavië beoordelen en veroordelen werd belemmerd door een ‘waarschuwing’ van Amerika aan Nederland dat ze zeker Nederland zouden binnenvallen als er maar één Amerikaan voor oorlogsmisdaden in een Nederlandse gevangenis zou worden vastgehouden. Er bestaat hiervoor nog steeds een aanvalsplan van Amerika om Nederland binnen te vallen via de stranden vlakbij Scheveningen. Zodoende werd de toenmalige voorzitter van het Internationaal Gerechtshof verwijderd, alle klachten van Rusland en China terzijde geschoven en het plan opgemaakt om de Serviërs de schuld in de schoenen te schuiven voor alle oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië. We hebben hier reeds vele malen artikels over geschreven en u kunt de serie vinden op onze website. Enfin, dat was dan de aanleiding om het dikwijls geroemde maar oh, zo leugenachtige Internationale Gerechtshof in Den Haag maar terzijde te schuiven en een ander, zogenaamd niet erkend, hof te installeren in Kuala Lumpur (zie de videos bij de bron). Lees hier verder