europese verkiezingen 2014

De kloof met de burger… de lijst met dubieuze uitgaven van het Europees Parlement


Ondanks de crisis is het budget van het Europees Parlement tussen 2008 en 2014 enkel gestegen, van 1,4 miljard euro in 2008 tot meer dan 1,7 miljard euro vandaag. Dat blijkt uit een studie van de denktank Open Europe. Vele europarlementsleden rechtvaardigen die verhoging omdat hun werklast is toegenomen ten gevolge van het Verdrag van Lissabon. 

35% van dat budget wordt gebruikt om de 5.567 voltijdse en 1.140 tijdelijke werknemers van het EP te betalen, waaronder uiteraard de europarlemenstleden zelf en hun staf. 

11% gaat naar het onderhoud van de gebouwen van de EP en haar vertegenwoordigingen in de 28 lidstaten.

21% gaat naar administratiekosten, waaronder posten als vertalingen en IT en telecommunicatie, terwijl 6% opgaat aan de activiteiten van de verschillende politieke groeperingen.

Ook Europagezinde denktanks, media en andere Europa-promotende activiteiten zoals een nieuw bezoekersmuseum (20 miljoen euro) en historisch centrum (56 miljoen euro) kunnen op geld rekenen. zie hier de lijst met dubieuze uitgaven

Advertenties