crisis

Het werkelijke verhaal over hoe we worden opgelicht (longread)


De meest efficiënte organisatie is eenmansbedrijf. Een groep mensen gaat steeds in discussie en uiteindelijk kost alles meer tijd, confusie en uiteraard meer geld. Allen moeten tenslotte een dik loon hebben. In deze huidige tijd zien we duidelijk dat kapitalisme en economisch denken de grote verliezers zijn. We staan aan de vooravond van een hyperinflatie die van de jaren 1930 en erna een lachertje maken. En alles is veroorzaakt door banken. Niet vanwege de laatste ‘economische’ crisis. Nee, omdat er centrale banken en Nationale Banken bestaan. De grootste leugens in een maatschap- pij. Dit soort banken zijn parasieten. Ontworpen om de maatschappij leeg te zuigen. IMF is ook zo’n parasitaire instelling. Deze bestaat alleen omdat er handel wordt gedreven in bezittingen van het volk de zogenaamde staatsbedrijven. Alles is verstopt achter een mooi woordje dat door omgekochte politici aan het volk wordt verkocht onder het woord, liberalisering!

PvdA

Liberalisering is in feite niet meer dan het verkopen van staatseigendommen, eigendommen van het volk, aan de hoogst biedende geldwolven! Dat zijn op hun beurt weer grote industrieën die via aan- delen voor het grootste gedeelte aan een bank toebehoren. Want eerst moeten ze kapitaal opbouwen voordat ze dit soort industrieën kunnen beginnen. Daarna moeten ze nog meer kapitaal bij elkaar peuteren om uit te breiden en dit gaat keer op keer door omdat zulke industrieën in elk land promi nent aanwezig willen zijn. In België kennen we allemaal de Electrabel affaire waarbij deze maatschappij van het volk door de regering is verkocht aan Suez. Zelfs het pensioenfonds van deze maatschappij is, door onwettige manipulaties, volledig opgesoupeerd om schulden te kunnen betalen. De drijfveer achter deze onsmakelijke affaire is het IMF. Zolang niemand wil toegeven dat kapitalisme heeft verloren en we niet overtuigd zijn van het feit dat we weer naar kleinschalige bedrijfjes moeten zonder extreem hoog winstbejag, zal de economie er niet op vooruit gaan Lees hier verder

Advertenties

De Nederlandse overheid heeft Nederland verraden Stem tegen EU


De Nederlandse overheid heeft Nederland verraden. En het gaat van kwaad naar erger. Omdat Nederland niet de EU is, niet de multinational, niet de banken, en niet de beurs. Nederland bestaat uit de optelsom van iedere individuele Nederlander, en dat zijn er heel wat meer dan alle banken, eu-lidstaten, fortuinjagers, politici, en alle wereldwijde AEX-en bij elkaar opgeteld!

PvdA

Nederland, land waar het dagelijkse nieuws nadrukkelijk niet meer over de beroofden gaat, niet over de werklozen, niet over de oude van dagen, niet over de zieken en gehandicapten, niet over de mensen, niet over de Nederlanders, maar uitsluitend nog over de winsten van  multinationals, het herstel van de banken, en een stijgende AEX.  Nederland, het land waar de waarschuwende stem en het NEE van het volk is, en nog steeds wordt genegeerd. LEES VERDER HIER

, , ,

Rusland blokkeerd geldopnames en steeds meer bankiers plegen zelfmoord


bankiers

Twee weken na de zelfmoord van JP Morgan bankier Gabriel Magee, die zijn dood tegemoet sprong vanaf het dak van het hoofdkantoor van JP Morgan in Londen, is vandaag de 37-jarige Ryan Henry Crane, executive director bij JP Morgan’s “Global Program Trading” desk  overleden. Er zijn over de oorzaak van zijn dood geen details vrijgegeven. In een rapport wordt alleen gemeld dat hij een vrouw en een zoon achterlaat. Crane was als executive director 14 jaar werkzaam bij JP Morgan Global Program Trading, dat gevestigd is in New York.

Om er achter te komen wat er speelt, kijken we eerst naar de dood van deze bankiers weten zij meer over de huidige crisis of wat er ons nog te wachten staat?, en waarom blokkeert Rusland ook plotseling bankrekeningen?. Wat bezielt deze vrij jonge mannen die enorme sommen geld verdienen om zoiets te doen? De dood van de voormalig bankier van de Deutsche Bank, Bill Broeksmit is ook een raadsel. Volgens de Daily Mail houdt de politie er rekening mee dat zijn dood niet verdacht is. Dit betekent dat zij geloven dat het een zelfmoord is en geen moord…. Lees verder bij de bron

, , , , ,

Zo denkt de PvdA uit de crisis te komen


Onlangs heeft een commissie van prominente PvdA-leden, onder leiding van Ad Melkert, een plan gepubliceerd om uit de crisis te komen[1]. Dit plan “De bakens verzetten” streeft onder andere naar beheersing van de schuldenlast (3%, of lager) én begrenzen van de werkloosheid (5% of lager). Economische groei zal mede zijn gebaseerd op duurzame productie, meer inkomensgelijkheid en sociale vernieuwing. Welvaart wordt gedreven door ondernemerschap en daarom wordt de belasting op arbeid verminderd, onderzoek en onderwijs gestimuleerd en toegang tot investeringskapitaal verruimd, zeker voor groene investeringen. Om enkele punten te noemen.

PvdA

Wie ook het onlangs verschenen rapport van de WRR “Naar een lerende economie” kent, ziet verrassend veel overeenkomsten tussen beide publicaties[2]. Precies om deze reden voel ik  onbehagen bij het PvdA-rapport.

De wereld van vandaag is het onmiskenbare resultaat van ruim een eeuw strijd tussen kapitalisme en socialisme. Beide bewegingen hebben mooie leerstellingen geponeerd: Vrije markt en liberalisme tegenover staat en gelijkheid. Maar zodra een van beide stromingen het voor het zeggen kreeg, betekende dit uitbuiting en onderdrukking voor de massa en zelfverrijking en corruptie door de elite.

Kapitalisme en socialisme hebben beide de natuur aan de rand van de afgrond gebracht, schrijnende maatschappelijke tegenstellingen en oorlogen veroorzaakt en uiteindelijk hun bevolking aan zich verbonden met materiële welvaart.

Tegenwoordig keren velen zich af van de oude politieke denkbeelden en de daaraan verbonden politieke partijen: De VVD, die moeilijk afstand deed van haar imago als de partij van de rijken en de PvdA, die wordt gezien als de aanstichtster van doorgeschoten nivellering en mislukte integratie.

De werkelijkheid is inmiddels dat binnen de VVD krachtige voorstanders zijn van beheerste inkomenspolitiek en duurzaamheid en dat binnen de PvdA solide monetair beleid, ondernemerschap en gecontroleerde immigratie hoog op de agenda staan. Maar binnen beide partijen denkt tegelijkertijd menigeen met weemoed terug aan de identiteit die ze aan ‘links’ of ‘rechts’ ontleenden. lees verder en download het rapport bij de bron

, , , , ,